365 Μέρες | Από 9 πμ έως Δύση ήλιου
GR | EN

Προστατεύοντας τους Δράκους του Κόμοντο

Το Πρόγραμμα Διάσωσης του Κόμοντο (KSP) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Ινδονησία, που ιδρύθηκε στις 9 Μαρτίου 2007. Η οργάνωση έχει την αποστολή να παρέχει έγκυρες πληροφορίες για τη βιολογία της άγριας πανίδας, προκειμένου να συμβάλλει στην εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης και προστασίας του Δράκου του Κόμοντο και του φυσικού του περιβάλλοντος.


Το KSP συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη τοπικής εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση των γενικών γνώσεων σχετικά με τη βιολογία αυτού του απειλούμενου είδους που παρέχει υποστήριξη για τα ακόλουθα καθήκοντα:


• Την απόκτηση ποσοτικών δεδομένων για τη βιολογία, την οικολογία και την κατάσταση διατήρησης του Δράκου του Κόμοντο, του φυσικού του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας που υπάρχει στην περιοχή του.

 


• Ανάπτυξη τοπικής εμπειρογνωμοσύνης για τη διεξαγωγή επιστημονικής παρακολούθησης, διαχείρισης και προστασίας των πληθυσμών του Δράκου του Κόμοντο και του περιβάλλοντός τους.
• Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και υποστήριξή τους ώστε να συμμετέχουν στις δραστηριότητες προστασίας και παρακολούθησης του πληθυσμού του Δράκου του Κόμοντο.

 

 


Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στηρίζει οικονομικά το Πρόγραμμα Διάσωσης του Κόμοντο, για την προστασία των θαυμαστών αυτών Δράκων.