365 Μέρες | Από 9 πμ έως Δύση ήλιου
GR | EN

Γεννητουριά στο Πάρκο

Ένα μικρό θηλυκό πυγμαίο ιπποποταμάκι γεννήθηκε την πρώτη μέρα του Νοεμβρίου.

Με λιγότερα από 3000 άτομα στη φύση, η τελευταία αυτή γέννηση στο Πάρκο μας είναι ζωτικής σημασίας για αυτό το σπάνιο και απειλούμενο είδος. Τα τελευταία 100 χρόνια ο βιότοπός τους στη Δ. Αφρική καταστρέφεται λόγω αποψίλωσης των δασών και αγροτικής χρήσης και τεράστιες εκτάσεις έχουν χαθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Ο πληθυσμός τους μειώνεται σταθερά και το είδος χαρακτηρίζεται από το Κόκκινο βιβλίο απειλούμενων ειδών (IUCN red list) ως απειλούμενο. Αν ο βιότοπός τους συνεχίσει να μειώνεται το μέλλον του είδους είναι αβέβαιο και ο πληθυσμός τους αναμένεται να μειωθεί κατά 20% μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Στη φωτογραφία το βλέπουμε στο πρώτο του ζύγισμα.